งานศิษย์เก่า

Advertisements

ภาพบริเวณโรงเรียน

นักเรียนชอบเรียนวิชาใดมากที่สุด

ให้นักเรียนเลือกตอบข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน (ไม่มีผลต่อคะแนนนักเรียน)

การอ่านเขียน

การอ่านเขียน โดยดูจากวีดีโอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นคำใหม่ในภาษาไทย  มาจากภาษาอังกฤษว่า  Information  Technology  มักเรียกโดยย่อว่า  IT  (อ่านว่า  ไอที)  แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นคำใหม่แต่จัดว่าเป็นคำที่มีความหมายและนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้  หากนักเรียนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนไปรอบ  ๆ  ตัวเองจะพบว่าในปัจจุบัน  นักเรียนและพวกเราทุกคนล้วนเกี่ยวข้องและพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  อ่านต่อ